Klientai  

ir kitos Vakarų Europos, Baltijos šalių, Lietuvos ir Rusijos įmonės.